ASM Consulting
reverse engineering & laserskanning

Att använda sig av rätt metodik och rätt skanner beroende på projekt och ändamål är av största vikt.

Vi har stor erfarenhet inom olika typer av laserskanning. För att få det precis så noggrant som behövs i just ditt projekt använder vi oss av olika typer av skanners.-

Vi bollar gärna olika alternativ med er, kontakta oss för en offert.

Nedan ser ni några av våra projekt.


Visualiserad bild

Revitmodell från punktmoln. Fokus låg på konstruktionen då denna skapade många förutsättningar för designen på muséet

Spårvägsmuséet som färdig turistattraktion

Bostadskvarter linköping

Linköping expanderar och renoverar sina fastigheter och vi är stolta att bli valda som digital partner ännu en gång.

Här planerades tillbyggnad av nya huskroppar, ombyggnation av de befintliga och ASM blev anlitade till att ta fram handlingar på huset där det saknades underlag som stämde.

Vi bistod också med geoinmätningar i swereff 99, RH 2000, markmodeller för höjder samt situationsplaner för befintlig och ny bebyggelse. Nedan syns kvarteret i sin helhet.

Vrangfoss damm i norge

Detta uppdraget beställdes för upprustning av dammens 5 portar/slussar. Inmätningen gjordes med stativskanner för hög noggrannhet 

På bilden ovan ser ni punktmolnet som genererades efter inmätning av dammen. Detta kan i sin tur användas som modellunderlag. 

Modellen skapades i Revit och lämnades vidare till beställaren för renovering av dammens portar

Modelllen levererades med hög upplösning för ett detaljerat intryck. Denna typ av modell har en felmarginal på ca 10 mm


garageplan plus anslutande plan 
Danvikstull Stockholm

10000 kvm centrala Stockholm - Modellering av befintliga förhållanden. Inmätningen gjordes med stativskanner för att erhålla den nogrannheten vi ville ha för ett fint resultat.

Eftersom uppdraget är relativt litet använde vi våran Faro S70 med 10 mm noggrannhet. Detta tar lite längre tid men man får en väldigt fint punktmoln som är lätt att använda vid modellering, dessutom får vi fina 360- bilder så man lätt kan göra visuella återbesök i anläggningen utan att fysiskt vara på plats

Färdig modell tillsammans med punktmoln


Bostadskvarter centrala Stockholm

Uppdrag: Skanning och modell för samtliga discipliner. Utförd ytberäkning av (BOA, LOA & BIA). I detta projektet tog vi också fram ett koncept med ny färgsättning, ytplanering och optimering tillsammans med visualisering för att visa hyresgästerna hur de framtida lägenheterna ska se ut.

Här har man dessutom möjligheten som hyresgäst att vara med och påverka materialvalen för sin framtida bostad. 

Byggnaden som skulle stambytas bestod av kontor, bostäder och butiker som ritades in med badrum och kök för att kunna lokalisera var vattenledningar och avlopp i fastigheten kom upp.


På bilden ovans er ni en skannad och georeffererad huskropp i RGB. Fasad och tak skannades med stativskanner och luftburen skanner med drönare.

Vi tog fram tre fina förlag på färgsättning för en av fyra trappuppgångar. Vi har använt oss av jordiga toner för att få en lugn och tidsenlig känsla som känns lugn och harmoniska att komma hem till

Samtliga plan ytberäknades med LOA, BIA och BOA 

Alternativ färgsättning trappuppgång

Alternativ färgsättning badrum

Alternativ färgsättning och inredning kök

Alternativ färgsättning badrum


Badhus Linköping

Ofta saknas det underlag på fastigheter och hus som ska byggas om eller byggas till. För att kunna söka nytt bygglov skannades denna byggnaden med våran Faro s70. Denna typen av skanner ger en hög upplösning och ett bra underlag för modellering speciellt då man vill ha en hög detaljrikedom i fasaderna.

För befintliga förhållanden och nivåer på omgivande miljö skapades också en markmodell tillsammans med höjder för intilliggande byggnader.

Byggnaden sett från gatan

Byggnaden skapades från punktmoln med högsta upplösning på fasaderna tillsammans med invändig rumsbildande geometri i något lägre upplösning  

Fasad - Gatuvy 

Fasad - Gatuvy

Fasad för bygglov